Laivanrakentajainkylä

Asunto-osakeyhtiö Laivanrakentajainkylä sijaitsee Turussa Pansion kaupunginosassa ja on osa niin kutsuttua Laivateollisuuden asuinaluetta. Yhtiö muodostuu 62 asunto-osakkeesta, jotka sijoittuvat Päästäisenpolun, Siilinkadun, Laivateollisuudenkadun ja Valmetinkadun rajaamalle alueelle. Alueella on yhden asunnon omakotimaisia erillistaloja, 2-4 asunnon ketjutaloja sekä paritaloja. Ne on rakennettu 1940- ja 1950-lukujen vaihteessa sotakorvausteollisuuden työntekijöitä varten. Alue on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi, ja sen on suunnitellut arkkitehti Erik Bryggman. Lue lisää Alueen historia -alasivulta.

Pansion asemakaava, pienoismalli_80-1350i